Despre noi

Principiile Asociației Europene a Tinerilor Întreprinzători

Asociația Europeană a Tinerilor Întreprinzători – AETI este o organizaţie democratică, independentă, nepartizană, promoveaza si sustine la nivel national si international activitatile de educatie, dezvoltare personala si profesionala, antreprenoriat, cu activitate civică şi de promovare a statului de drept şi a democraţiei.

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în scopul promovării şi apărării drepturilor şi intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi,  promoveaza si sustine la nivel national si international activitatile de educatie,antreprenoriat, libertatea presei, informarea corecta si completa a cetatenilor, dezvoltare personala si profesionala, precum şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: juridic, ştiinţific, cultural, social, civic, etc.

Obiectivele asociatiei in vederea realizarii scopului propus, sunt urmatoarele:

a) oferirea de consultanta entitatilor (publice sau private) interesate de promovarea activitatilor de invatare/dezvoltare personala, profesionala si antreprenoriala;

b) organizarea de programe de formare in domeniul consilierii in cariera, in domeniul antreprenoriatului si a altor domenii de interes privind dezvoltarea competentelor profesionale; inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate;

d) realizarea de evenimente cu scop informativ si educativ pentru tineri, student si nu numai;

e) actualizarea permanenta a informatiilor din domeniu, la nivel european si national, din punct de vedere al legislatiei si al reglementarilor directe;

f) cresterea nivelului de profesionalizare a membrilor sai si recunoasterea nivelurilor profesionale;

g) informarea profesionala si realizarea de programe de dezvoltare profesionala prin diferite mijloace (evenimente, conferinte, workshop-uri etc);

h) cooperarea cu institutii de profil din Europa si din afara Europei, inclusiv prin afiliere.

i) Să promoveze şi să apere drepturile omului;

j) să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi pregătirea profesională, socială şi culturală a membrilor săi;

k) să faciliteze crearea şi dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membrii săi;

l) poate să susţină prin mijloace statutare revendicările democratice ale altor organizaţii sau persoane şi să ia atitudine împotriva acţiunilor ce contravin intereselor naţionale, drepturilor omului şi normelor social politice democratice;

m) participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale;

n) iniţierea de proiecte de promovare a valorilor democratice;

o) sprijinirea studenţilor pentru rapida lor integrare în viaţa socială şi profesională;

p) să organizeze congrese, colocvii, seminarii pe teme juridice cu caracter intern şi internaţional;

q) să promoveze activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme internaţionale de profil;

r) realizarea unor platforme media (pagini web), cu informatii actuale si corecte din domeniul economic (antreprenoriat, fonduri europene, etc) si juridic;

r) alte acţiuni conforme cu statutul asociaţiei şi cu dispoziţiile legale în vigoare.

Mijloacele de realizare a scopurilor Asociaţiei sunt:

a) dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru membrii asociaţiei;

b) exprimarea poziţiei membrilor Asociaţiei şi iniţierea de acţiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceştia;

c) reprezentarea membrilor Asociaţiei în faţă oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine, în vederea apărării drepturilor şi intereselor materiale sau morale ale membrilor Asociaţiei;

e) iniţierea, sprijinirea şi organizarea activităţilor ştiinţifice şi culturale (cercuri ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, spectacole cultural-artistice, congrese de specialitate);

f) organizarea de activităţi sportive şi turistice şi facilitarea participării membrilor asociaţiei la acestea;

g) înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci proprii;

h) desfăşurarea de activităţi editorial antreprenoriale prin intermediul editării de cărţi, lucrări ştiinţifice, broşuri şi alte materiale de popularizare, precum şi desfăşurarea oricăror altor acţiuni propagandistice, de informare şi popularizare;

i) acordarea de ajutor în situaţia în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membrii ai Asociaţiei sunt încălcate sau ameninţate;

j) organizarea oricăror acţiuni de protest (petiţii, demonstraţii, marşuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile  sau interesele membrilor săi sunt încălcate sau ameninţate;

k) promovarea colaborării cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate.

l) organizarea de cursuri/traininguri sau alte activitati pentru dezvoltarea antreprenoriala si pentru initierea si continuarea activitatilor antreprenoriale.

m) activitati de consultanta pentru dezvoltarea antreprenoriatului si pentru obtinerea de finantari nerambursabile guvernamentale sau europene.

n) realizarea unor platforme media (pagini web), cu informatii actuale si corecte din domeniul economic (antreprenoriat, fonduri europene, etc) si juridic;

Extras din statutul organizatiei