Featured

Featured posts

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploataţii agricole; Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă; Submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim …

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Read More »

100.000 euro nerambursabili pentru entitati din sectoarele agricol și pomicol – PNDR 16.4, 16.4a

PNDR -Submăsura 16.4 și submăsura 16.4a  – Sprijin (pana la 100.000 euro, acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de …

100.000 euro nerambursabili pentru entitati din sectoarele agricol și pomicol – PNDR 16.4, 16.4a Read More »

Finantare nerambursabila de pana la 2.500.000 euro investiții pentru produse agricole- ITI – Delta Dunării-4.2

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole– Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării – SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești. OBIECTIVELE submăsurii:- zona …

Finantare nerambursabila de pana la 2.500.000 euro investiții pentru produse agricole- ITI – Delta Dunării-4.2 Read More »

Programul START-UP PLUS – 40.000 euro nerambursabili

Prin programul START-UP PLUS, somerii, inactivii, salariatii si alte peroane fizice din Romania care vor sa isi deschida mici afaceri vor putea primi pana la 40.000 Euro ajutor de minimis, din fonduri europene si nationale.  Cine poate să obţină aceasta finanțare? Programul Romania Start Up Plus este destinat solicitanţilor persoane fizice din regiunile de dezvoltare ale Romaniei (urban …

Programul START-UP PLUS – 40.000 euro nerambursabili Read More »

1.000.000 de euro pentru IMM-uri – POR 2.2

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) redeschide apelurile pentru programul de finanțare în cadrul Axei prioritare 2.2, în cadrul căruia se pot accesa fonduri de până la 1.000.000 euro, cu o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 45% – 70%.   Solicitanti eligibili: IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural Criterii de eligibilitate: Solicitantul a …

1.000.000 de euro pentru IMM-uri – POR 2.2 Read More »

Implementare – Programul START-UP NATION 2017

Etapa I  – Semnarea acordului de finantare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat: În vederea semnării acordului de Finanţare, trebuie sa prezinti la contractare urmatoarele 4 documente in original: Certificatele de atestare fiscală ANAF. Certificatele de atestare fiscală bugetele locale. Documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate …

Implementare – Programul START-UP NATION 2017 Read More »