Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL

 • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploataţii agricole;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi /manageri ai exploatației;
 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi /manageri de exploataţie;
 • Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.
OBIECTIVE:
 •  Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă caşefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.
BENEFICIARII:
 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole.
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective.

Atenție! „Tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Eurova fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Atenție! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017
componenta zona non-montană

 • 75 de puncte pentru perioada 03.05 – 31.05.2017
 • 55 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2017
 • 25 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2017
componenta zona montană

 • 65 de puncte pentru perioada 03.05 – 31.05.2017
 • 45 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2017
 • 25 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2017

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *