Fonduri europene pentru formare profesionala- POCU

Programul Operational Capital Uman  va deschide la sfarsitul lunii decembrie apelul „Inovare prin formare” destinat intreprinderilor mari, pentru formarea profesionala a angajatilor din cadrul Axei prioritare 3/Obiectivul specific: 3.12.
Activităţile propuse în cadrul acestui apel de proiecte se vor concentra asupra creării capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii, prin intermediul formării profesionale specializate. Se urmărește astfel stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.
Apelul este dedicat exclusiv solicitanților din regiunile mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest,Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.De asemenea, sunt eligibile firmele mari cu sediul social în regiunea București-Ilfov, doar dacă proiectele acestora se implementează pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare eligibile de pe teritoriul României.

Solicitanți eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari (societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă.

Grupul țintă eligibil din cadrul acestui apel cuprinde următoarele categorii:

 • Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI;
 • Angajatori cu activitate prezentă/viitoare în domeniile/sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI.

Valoarea maximă a unui proiect în cadrul acestui apel este de 500.000 euro. Corelarea dintre numărul de angajați care beneficiază de programe de formare  și valoarea proiectului este data de formula: Valoare maximă totală proiect = Număr de angajați care beneficiază de programe de formare x 2.000 euro. Se aplică intensitatea ajutorului, care nu poate depasi  50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 225.000 euro – echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat.

Activitatile eligibile din cadrul acestui apel:

 • Acțiuni care vizează angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI:
 • Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților din sectoarele prioritare:
  -cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, în concordanțăcu cerințele locurilor de muncă. – activitate obligatorie; Derularea cursurilor de calificare va viza cel puțin 60% din valoarea indicatorului 4S36 Angajați care beneficiază de programe de formare.
  -cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, în concordanță cu cerințele locurilor de muncă – activitate opțională;
 • Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate obligatorie.
 • Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă – activitate obligatorie.
 • Acțiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificateconform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI– activitate obligatorie.
 • Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin introducerea de programe de învățare la locul de muncă:
  -Analiza nevoilor de formare;
  -Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.;
  -Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe platforme de e-learning.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *