Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol – ITI – Delta Dunării

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol – Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării –  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;

– scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
·  900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare,  depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
·  1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz: • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. *

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017

– 45 de puncte pentru perioada 13.02 – 12.03.2017

– 40 de puncte pentru perioada 13.03 – 12.04.2017

– 35 de puncte pentru perioada 13.04 – 12.05.2017

– 30 puncte pentru perioada 13.05 – 12.06.2017

– 25 puncte pentru perioada 13.06 – 12.07.2017

20 de puncte pentru perioada 13.07 – 12.08.2017

20 de puncte pentru perioada 13.08 – 12.09.2017

10 puncte pentru perioada 13.09 – 12.10.2017

10 puncte pentru perioada 13.10 – 12.11.2017

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *